ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Δραστηριότητα: Έκδοση εφημερίδων

Διεύθυνση: Στογιαννίδου 1, 67100 Ξάνθη

Τηλέφωνο: 25410 63600

Οικονομικά Στοιχεία

Ισολογισμός 2015 της εταιρείας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2012 της εταιρείας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2011 της εταιρείας ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ισολογισμός 2011